ADMV FIM MC Nordstern Stralsund FIM Europe DMSB
de en pl ru

Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych pod tym tekstem.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w informacji prawnej tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędności serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; zachowanie podczas surfowania nie może być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

MC „Nordstern” Stralsund eV
Bartherstrasse 58
18437 Stralsund

Reprezentowane przez:

II przewodniczący: Bernd Sagert

Kontakt:
Fon: +49 3831 3746585
Faks: +49 3831
E-Mail: berndsagert@mcn-stralsund.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe używają tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

Typ przeglądarki i
wersja przeglądarki Używany system operacyjny
Referrer URL
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
Adres IP

Dane te nie zostaną połączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Możliwość kontaktu

Oferujemy możliwość skontaktowania się z nami przez e-mail na naszej stronie internetowej. W takim przypadku informacje podane przez użytkownika będą przechowywane w celu przetworzenia jego kontaktu. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Nie jest również przeprowadzane porównanie zebranych w ten sposób danych z danymi, które mogą być zbierane przez inne komponenty naszego serwisu.

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub naliczanie opłat.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście realizacji umowy, na przykład instytutowi kredytowemu, któremu zlecono przetwarzanie płatności.

Dalsze przesyłanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

4. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa była dostępna z Twojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit.f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Twoim komputerze zostanie użyta standardowa czcionka.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwe odnajdywanie wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit.f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

5. Zakładki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są tak zwane zakładki społecznościowe (m.in. z Facebooka, Twittera, Instagrama i YouTube).

Zakładki społecznościowe to zakładki internetowe, które użytkownicy takiego serwisu mogą wykorzystywać do zbierania linków i doniesień o nowościach. Są one zawarte na naszej stronie internetowej tylko jako łącze do odpowiednich usług. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na jednej z platform mediów społecznościowych, których to dotyczy, umożliwia to ich operatorom śledzenie odwiedzanych stron, chyba że dezaktywowałeś akceptację i przechowywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Jeśli tego nie chcesz, wyloguj się ze swoich kont w mediach społecznościowych. Jeśli nie jesteś zalogowany, po kliknięciu na zintegrowaną grafikę zostaniesz przekierowany na stronę internetową odpowiedniego dostawcy, tzn. tylko wtedy informacje o użytkowniku zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy.

Aby uzyskać informacje na temat postępowania z danymi osobowymi podczas korzystania z tej strony internetowej, należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych dostawcy, a mianowicie:

dla Facebooka pod adresem https://pl-pl.facebook.com/policy.php;

na Twitterze pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=pl;

na Instagramie pod adresem https://help.instagram.com/155833707900388;

dla YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl;

Źródło: e-recht24.de
© 2017 - 2021 MC Nordstern Stralsund e.V. | technical realization by heuerweb