ADMV FIM MC Nordstern Stralsund FIM Europe DMSB
de en pl

Ochrona danych

Dane osobowe (zwykle dalej określane jako „dane”) są przez nas przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości oraz oferowanych tam usług.

Zgodnie z Art. 4 nr 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”) „przetwarzanie” to każdy proces dokonywany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub wszelkie takie serie procesów związanych z danymi osobowymi, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub inną formę udostępniania, porównywania lub łączenia, ograniczać, usuwać lub niszczyć.

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych informujemy Cię w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile decydujemy o celach i środkach przetwarzania samodzielnie lub wspólnie z innymi. Ponadto poinformujemy Cię poniżej o komponentach stron trzecich, których używamy w celu optymalizacji i podniesienia jakości użytkowania, o ile osoby trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:

 1. Informacje o nas jako administratorach
 2. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą
 3. Informacje o przetwarzaniu danych
 4. ciasteczka
 5. hosting Szyfrowanie
 6. SSL lub TLS
 7. opcja kontaktu
 8. wtyczki i narzędzia

1. Informacje o nas jako administratorach

Odpowiedzialnym dostawcą tej strony internetowej w zakresie ochrony danych jest:

MC "Nordstern" Stralsund e.V.
Bartherstraße 58
18437 Stralsund

Reprezentowane przez: 2.Przewodniczący: Bernd Sagert

Kontakt:
Telefon: +49 3831 3746585
E-mail: berndsagert@mcn-stralsund.de

2. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których to dotyczy, mają prawo.

 • potwierdzenia, czy przetwarzane są dane, które ich dotyczą, informacji o przetwarzanych danych, dalszych informacji o przetwarzaniu danych oraz kopii danych (por. także art. 15 RODO);
 • sprostowania lub uzupełnienia błędnych lub niekompletnych danych (patrz też art. 16 RODO);
 • do niezwłocznego usunięcia danych, które ich dotyczą (patrz również art. 17 RODO) lub alternatywnie, jeżeli dalsze przetwarzanie jest wymagane zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • otrzymywania danych ich dotyczących i dostarczonych przez nich oraz przekazywania tych danych innym dostawcom/podmiotom odpowiedzialnym (por. także art. 20 RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że dane dotyczące Ciebie są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (zob. także art. 77 RODO).

Ponadto dostawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane zostały ujawnione przez dostawcę, o każdym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 16, 17 ust. 1, 18 RODO poucz . Obowiązek ten nie istnieje jednak, jeżeli powiadomienie jest niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. Niezależnie od tego, użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Zgodnie z Art. 21 RODO użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają również prawo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu dotyczących ich danych, o ile dane są przetwarzane przez dostawcę zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO . W szczególności dopuszczalny jest sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

3. Informacja o przetwarzaniu danych

Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania, usunięcie danych nie będzie kolidować z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania i nie zostaną podane żadne inne informacje dotyczące poszczególnych metod przetwarzania.

dane serwera

Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej strony internetowej, dane są przekazywane do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej przez Twoją przeglądarkę internetową. Te tak zwane pliki dziennika serwera rejestrują między innymi typ i wersję Twojej przeglądarki internetowej, system operacyjny, stronę internetową, z której przeniosłeś się na naszą stronę internetową (adres URL strony odsyłającej), stronę(y) naszej strony internetowej, z której wizyty, datę i godzinę odpowiedniego dostępu oraz adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta się z naszej strony internetowej.

Zebrane w ten sposób dane są przechowywane tymczasowo, ale nie razem z innymi danymi od Ciebie.

Przechowywanie odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na ulepszaniu, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwie naszej strony internetowej.

Dane zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach, o ile dalsze przechowywanie nie jest wymagane do celów dowodowych. W przeciwnym razie dane są całkowicie lub częściowo wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

4.Ciasteczka

a) Cookies sesyjne/cookies sesyjne

Na naszej stronie używamy tak zwanych plików cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, które są zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez przeglądarkę internetową, z której korzystasz. Te pliki cookie przetwarzają niektóre informacje o Tobie, takie jak Twoja przeglądarka, dane o lokalizacji lub adres IP, w indywidualnym zakresie.

Przetwarzanie to sprawia, że ​​nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza, ponieważ przetwarzanie umożliwia na przykład wyświetlanie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile te pliki cookie są wykorzystywane do przetwarzania danych w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy.

Jeżeli przetwarzanie nie służy zainicjowaniu lub realizacji umowy, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Te sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

b) Pliki cookie stron trzecich

W razie potrzeby nasza witryna internetowa wykorzystuje również pliki cookie firm partnerskich, z którymi współpracujemy, w celach reklamowych, analitycznych lub funkcjonalności naszej witryny.

Szczegółowe informacje na ten temat, w szczególności na temat celów i podstaw prawnych przetwarzania takich plików cookie stron trzecich, znajdują się w informacjach poniżej.

c) Możliwość utylizacji

Możesz uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową. W każdej chwili możesz również usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Wymagane w tym celu kroki i środki zależą jednak od konkretnej używanej przeglądarki internetowej. W razie pytań skorzystaj z funkcji pomocy lub dokumentacji swojej przeglądarki internetowej bądź skontaktuj się z jej producentem lub wsparciem. Jednak w przypadku tak zwanych plików cookie Flash nie można zapobiec przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki. Zamiast tego musisz zmienić ustawienia swojego odtwarzacza Flash w tym zakresie. Wymagane kroki i środki zależą również od używanego odtwarzacza Flash. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy również o skorzystanie z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza Flash lub skontaktowanie się z producentem lub pomocą techniczną użytkownika.

Jeśli jednak uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej witryny będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie.

Menedżer plików cookie

W celu uzyskania zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookies technicznie zbędnych, dostawca korzysta z menedżera plików cookies.

Po wywołaniu strony internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywany jest plik cookie z informacją o ustawieniach, dzięki czemu zapytanie o zgodę nie musi być wysyłane przy kolejnej wizycie. Plik cookie jest wymagany do uzyskania zgodnej z prawem zgody użytkownika.

Użytkownik może uniemożliwić lub zatrzymać instalację plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce.

5. Hosting (hosting Alfa)

Naszą stronę hostujemy na Alfahosting. Dostawcą jest Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale) (zwany dalej Alfahosting). Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Alfahosting zapisuje różne pliki dziennika, w tym adresy IP.

Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu Alfahosting o ochronie danych: https://alfahosting.de/datenschutz/.

Alfahosting jest wykorzystywany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona internetowa była wyświetlana tak niezawodnie, jak to tylko możliwe. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. dotyczące odcisków palców urządzeń) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

6. Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta strona korzysta z protokołu SSL lub Szyfrowanie TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Certyfikat SSL Let's Encrypt wydany przez Internet Security Research Group, USA.

7. Prośby o kontakt, możliwości kontaktu, formularz kontaktowy

Zapytanie przez e-mail, telefon lub fax

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu przetworzenia Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to zapytano; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które przesłałeś nam za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie odwołasz zgody na przechowywanie lub nie będzie już obowiązywał cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

8. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Ikony Material Design (hosting lokalny)

materialdesignicons

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez piktogramerów w celu jednolitego wyświetlania ikon. Ikony projektowania materiałów są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami.

Zakładki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są tak zwane zakładki społecznościowe (np. z Facebooka, Twittera, Instagrama, YouTube'a i Wikipedii).

Zakładki społecznościowe to zakładki internetowe, za pomocą których użytkownicy takiej usługi mogą zbierać linki i wiadomości. Są one zawarte na naszej stronie internetowej wyłącznie jako link do odpowiednich usług. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na jednej z platform mediów społecznościowych, których to dotyczy, umożliwia to ich operatorom śledzenie, które strony odwiedzasz, chyba że wyłączyłeś akceptację i przechowywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Jeśli sobie tego nie życzysz, wyloguj się ze swoich kont w mediach społecznościowych. Jeśli nie jesteś zalogowany, po kliknięciu na zintegrowaną grafikę zostaniesz przekierowany na stronę internetową danego usługodawcy, tzn. dopiero wtedy informacje o użytkowniku zostaną przesłane do danego usługodawcy.

Informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z tych stron internetowych można znaleźć w odpowiednich przepisach o ochronie danych dostawców, a mianowicie:

dla Facebooka pod adresem https://pl-pl.facebook.com/policy.php;
dla Twittera pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=pl;
na Instagramie pod adresem https://help.instagram.com/155833707900388;
dla YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl;
dla Wikipedii pod adresem https://meta.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy/pl;

Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner
© 2017 - 2024 MC Nordstern Stralsund e.V. | technical realization by heuerweb