ADMV FIM MC Nordstern Stralsund FIM Europe DMSB
de en pl

Angaben gem. § 5 TMG:

MC "Nordstern" Stralsund e.V.
Niemcy
Bartherstraße 58
18437 Stralsund

Kontakt:
Fon: +49 3831 3746585
Fax: +49 3831

E-Mail: frankbusanny@mcn-stralsund.de

Upoważniony przedstawiciel: Frank Busanny (adres jak wyżej)

Wpis w rejestrze:
Sąd rejestrowy : Sąd Rejonowy w Stralsundzie
Numer rejestru: VR 253

Organ nadzorczy:
Sąd Rejonowy w Stralsundzie

Źródła wykorzystanych
zdjęć, grafik i tekstów:

MC „Nordstern” Stralsund eV
Inne: są wskazane na stronach

prawa autorskie

Wszystkie teksty, obrazy i inne prace opublikowane na stronie internetowej podlegają prawu autorskiemu MC „Nordstern” Stralsund eV, chyba że zaznaczono inaczej. Jakiekolwiek powielanie, dystrybucja, przechowywanie, przesyłanie, nadawanie i powielanie lub przekazywanie treści jest wyraźnie zabronione bez pisemnej zgody.

Rozstrzygnięcie sporu

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr .
Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższej informacji prawnej.

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem arbitrażowym.

Zastrzeżenie:

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze odpowiedni dostawca lub operator stron. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ich linkowania. W momencie tworzenia linku nie znaleziono żadnych nielegalnych treści.

Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

prawa autorskie

Utworzone przez operatora strony treści i dzieła na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednie powiadomienie. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Impressum vom Impressum Generator
der Kanzlei Hasselbach, Frankfurt
© 2017 - 2024 MC Nordstern Stralsund e.V. | technical realization by heuerweb